Bogato interaktivno gradivo

Pouk s serijo Radovednih pet je temeljito podprt z interaktivnim gradivom, ki prinaša novo pestrost in nazornost pouka. Komplet interaktivnega gradiva za 4. in 5. razred obsega:

  • interaktivne samostojne delovne zvezke (v dveh oblikah)
  • interaktivne učbenike
  • interaktivno berilo

Za učenca, za učitelja, za učenje doma in v razredu

Interaktivno gradivo je namenjeno za uporabo v razredu in tudi za samostojno učenje doma. Serija obsega tudi preprost sistem za vodenje učnega procesa Rokus Klett LMS, ob pomoči katerega se lahko učitelj in učenci povežejo v spletno skupino in še učinkoviteje sodelujejo v učnem procesu.

Za vse naprave

Interaktivno gradivo deluje na računalnikih (v razredu priporočamo uporabo z interaktivno tablo; če ta ni na voljo, bo dovolj že projektor) in tabličnih računalnikih.

Osnovno in napredno interaktivno gradivo

Večina interaktivnega gradiva je objavljena v dveh oblikah – osnovni in napredni.

V osnovni obliki je gradivo vsebinsko in oblikovno enako tiskanemu, dodano pa ima preprosto orodjarno, ki omogoča listanje po njem, prehod na prikaz dveh strani namesto ene in obrnjeno, pisanje in risanje po straneh, označevanje besed, vnašanje opomb, dodajanje spletnih povezav in povečevanje posameznih delov strani.

Gradivo v napredni obliki je oblikovano kot multimedijske interaktivne strani, obogatene z videoposnetki, animacijami, interaktivnimi nalogami in drugimi dodatki.

Navodila za uporabo listalnika e-gradiv

Kako pridobiti dostop

Učenci: Za aktivacijo dostopa do interaktivnega gradiva za eno šolsko leto (do 31. avgusta) potrebujete aktivacijsko kodo za učenca. Aktivacijska koda je del učenčevega kompleta Radovednih pet (v škatli) in je ni mogoče naročiti zunaj kompleta, ki je na voljo v knjigarnah in v rubriki Nakup na tej spletni strani.

Učitelji: Za aktivacijo dostopa do interaktivnih gradiv za učitelja za eno šolsko leto (do 31. avgusta) potrebujete aktivacijsko kodo za učitelja. Kodo prejmejo zastonj vsi učitelji, ki pri pouku uporabljajo serijo Radovednih pet.

Brezplačni preizkus

V preizkusu brez prijave v rubriki Predstavitev si lahko ogledate primer poglavja iz interaktivnega gradiva serije Radovednih pet za 4. in 5. razred. Preizkus ni časovno omejen in ne zahteva registracije ali prijave. Prav zato med njim niso na voljo orodja, ob pomoči katerih bi lahko v interaktivno gradivo vnašali opombe, pisali in risali po straneh, označevali besedilo ali ga kako drugače prilagodili svojim potrebam. Učiteljem omogočamo 30-dnevni brezplačni preizkus celotnega interaktivnega gradiva. Za naročilo preizkusnega dostopa za učitelja pišite na . Za vklop preizkusnega dostopa bomo potrebovali naslednje podatke: ime, priimek, ime šole, e-naslov, GSM, predmete, ki jih poučujete, in razred.

Dostop za učence

Učenčev dostop je mogoč vsak dan od 12. ure do 8. ure zjutraj naslednjega dne (ob dnevih brez pouka pa ves dan). Dostop velja do konca šolskega leta oz. do 31. avgusta.

Preberite več o seriji

Preberite več o tiskanem gradivu